Odkazy

VOP


ČLENSTVÍ


SPOLUPRÁCE

 • UTB Zlín – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – od r. 2008 smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti výzkumu, vzdělávání a propagace
 • STU Bratislava – Slovenská technická univerzita v Bratislavě - od r. 2008 smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a dalších oblastí
 • Compuplast – od r. 2008 smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje

SPONZORING


OCENĚNÍ


PROHLÁŠENÍ O UVEDENÍ OBALU NA TRH

 • Společnost D PLAST a.s. prohlašuje, že veškeré obaly a součásti obalů, ve kterých dodává na trh své produkty, splňují podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené §3 a §4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, týkající se prevence, výskytu těžkých kovů a jiných nebezpečných látek a využití. Prohlášení a Osvědčení EKO-KOM, a.s.


DOTAČNÍ PUBLICITA

 • Centrum pro VaV společnosti D PLAST a.s.
  • Cílem projektu je vybudování centra VaV, ve kterém budeme provádět vlastní VaV za pomocí moderních technologií.

 • Inovace pro D PLAST a.s
  • Cílem projektu je aplikovat poznatky zejména vlastního VaV v sériové výrobě.

 • Inovační Voucher - Mikrobiologické analýzy pro D PLAST a.s.
  • Cílem projektu je dokázat, zda směsné polymerní materiály mohou ovlivňovat změnu mikrobiologického složení balených nápojů.

 • Veletržní expozice společnosti D PLAST a.s.
  • Cílem projektu je rozvoj zahraničních trhů a vstup na nové zahraniční trhy.