O společnosti

Vize

Společnost D PLAST a.s. má za cíl rozvinout svoji pozici dodavatele kvalitních produktů z oblasti plastikářské technologie pro průmyslová odvětví, jako jsou automobilový průmysl, potravinářství, stavebnictví apod. Svoji obchodní činnost rozvíjí na teritoriu celého globálního trhu v Evropě i v zámoří.

D PLAST a.s. zavádí nové a potřebné systémy kvality, nové zkušební postupy a technologie, vybavuje laboratoře novými přístroji a zvyšuje kvalifikaci pracovníků. Vytváří tak podmínky pro zajištění kvalitní práce celého pracovního kolektivu.

D PLAST a.s., jako ekonomicky silná společnost, je rovněž přínosem pro vytváření dobrého ekonomického zázemí v daném teritoriu. Podporuje zde i další společenské aktivity – sportovní, kulturní a charitativní.

D PLAST a.s. při své podnikatelské činnosti vždy respektuje požadavky ekologické čistoty a snaží se vystupovat přátelsky k životnímu prostředí.

Historie

 • 1990 - vznik firmy D PLAST spol. s r.o. - výroba zaměřena na výrobky na bázi PVC,
 • 1992 - sídlo firmy a výroba přesunuta do Zlína - Malenovic,
 • 1993 - sloučení vývoje PVC tmelů pro automobilový průmysl firmy D PLAST a výroby firmy Vulkan do firmy Vulkanplast a.s.,
 • 1997 - výstavba nového sídla firmy D PLAST v Lužkovicích, zahájení výroby v novém areálu,
 • 2000 - vznik dceřiné firmy D PLAST - EFTEC a.s., vyčlenění těsnících prvků pro automobilový průmysl z firmy D PLAST, instalace nové technologie na míchání PVC plastisolů,
 • 2000 - 2003 - rozvoj výroby granulátů pro potravinářský průmysl, rozšíření výrobního areálu v průmyslové zóně Zlín - Příluky, výstavba nového administrativního a výrobního sídla firmy D PLAST, instalace nových výrobních technologií,
 • 2004 - 2005 - rozvoj extruzních technologií, naplnění kapacity granulační linky,
 • 2006 - změna právní formy na a.s.,
 • 2007 - otevření logistického centra,
 • 2008-2009 - zprovoznění výrobní haly pro extruzní technologii, Založení Výzkumně-vývojového centra, instalace experimentální extruzní linky,
 • 2010 - rozvoj extruzních technologií, instalace compoundovací linky,
 • 2012 - společnost byla certifikována ČSN ISO/TS 16949,
 • 2013 - prodej podílu dceřiné firmy D PLAST-EFTEC a.s. zahraničnímu partnerovi,
 • 2015-2018 - rozšíření výrobních a vývojových kapacit pro extruzi,
 • 2018 - zprovoznění nové výrobní haly a compoundovací linky pro granulaci, certifikace ČSN ISO 14001.
 • 2022 - zavedení Systému managementu hospodaření s energií (EnMS) a získání certifikace ČSN EN ISO 50001.

 

Kvalita

Společnost D PLAST a.s. postupně zavedla a stále zdokonaluje certifikovaný systém kvality. Ten přispívá zejména k zajištění požadované kvality výroby důslednou kontrolou surovin, technologických procesů a konečných produktů. K tomu je využíváno špičkové technické vybavení a standardizované postupy. Hlavním cílem je naplnit požadavky a očekávání zákazníka.

Dalšími přínosy funkčního systému kvality je např. zabezpečení legislativních požadavků (jako je bezpečnost práce a ochrana životního prostředí), lepší využití lidských a materiálních zdrojů a ochrana pracovního i životního prostředí.

D PLAST a.s. zavedla v r. 1998 certifikovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 v platném znění.

V r. 2010 byly implementovány do systému kvality nové požadavky dle ČSN EN ISO 9001:2008.

V r. 2010 byly certifikovány systémy kvality HACCP pro potřeby potravinářského průmyslu.

V r. 2012 byla společnost certifikována ČSN ISO /TS 16 949. 

V červnu 2018 se naše společnost zařadila do programu péče o životní prostředí, a byla certifikována dle ČSN EN ISO 14001.

V r. 2022 byl zaveden Systém managementu hospodaření s energií (ENMS) a společnost byla certifikována ČSN EN ISO 50001.